999
0
1
2
3
4
5
999
Centrum Hotele Sp. z o.o.
al. Kościuszki 68
90-432 Łódź
tel. +48 42 632 83 36
fax. +48 42 632 15 39
sekretariat@centrumhotele.pl
SPRZEDAŻ GRUPOWA
Centrum Hotele Sp. z o.o.
al. Kościuszki 68
90-432 łódź
tel. +48 636 87 45
tel./fax. +48 42 632 10 30
info@centrumhotele.pl